ค้นหาความฝัน

กลับ
 • ค้นหากจาก: ฮ | ผลการค้นหาทั้งหมด: 7
 • ฮูก
 • ฮูก

  ความฝัน: ฮูก

  ความหมาย: ฝันเห็นนก ฮูก หรือนกเค้าแมว ทายว่า จะได้รับข่าวทางไกลจากมิตร อาจมีทั้งข่าวดีและข่าวร้าย

  เลขความฝัน: 08, 09, 108, 709, 309

  ปิด

 • ฮองเฮา(ราชินี)
 • ฮองเฮา(ราชินี)

  ความฝัน: ฮองเฮา(ราชินี)

  ความหมาย: ฝันเห็น ฮองเฮา ราชินีของจีน ตามภาพนึกคิดในฝันทายว่า จะได้ลาภใหญ่

  เลขความฝัน: 89, 18, 189, 889

  ปิด

 • ฮา
 • ฮา

  ความฝัน: ฮา

  ความหมาย: ฝันว่าได้ไปดูการแสดงที่ถูกใจ จึงส่งเสียงฮาดัง ๆ ทายว่า กำลังจะมีอำนาจและอิทธิพลที่สูงขึ้น

  เลขความฝัน: 5 ,529 ,59

  ปิด

 • ฮึก
 • ฮึก

  ความฝัน: ฮึก

  ความหมาย: ฝันว่าตนเองฮึกหาญ ไม่มีความเกรงกลัวต่อศัตรูหมู่พาลหรือสัตว์ที่มีเขี้ยวงา ทำนายว่า จะหายจากการเจ็บไข้ มีชัยต่ออุปสรรคที่มาขัดจวาง มีโชคทางเสี่ยงการพนัน

  เลขความฝัน: 70,72,75,025,757

  ปิด

 • ฮินดู
 • ฮินดู

  ความฝัน: ฮินดู

  ความหมาย: ฝันว่าเห็นคนอินเดียในมัธยมประเทศ ที่นับถือลัทธิฮินดู กำลังนมัสการพระศิวะ หรือเหล่าเทพของลัทธิฮินดู ทำนายว่า จะพ้นจากเคราะห์กรรม การค้าขายตอลดจนหน้าที่การงานจะเจริญรุ่งเรือง ตนเองจะมีสุขภาพที่ดี มีอายุยืนยาว

  เลขความฝัน: 91,95,99,296,909

  ปิด

 • ฮองเฮา
 • ฮองเฮา

  ความฝัน: ฮองเฮา

  ความหมาย: ฝันเห็นฮองเฮา ราชินีของจีน จะได้ลาภใหญ่

  เลขความฝัน: 89 18 189 889

  ปิด

 • เฮฮา
 • เฮฮา

  ความฝัน: เฮฮา

  ความหมาย: ฝันว่ากำลังเฮฮาสนุกสนาน กำลังจะมีอำนาจมากขึ้น มีอิทธิพลที่สูงขึ้น

  เลขความฝัน: 5 529 59

  ปิด