ค้นหาความฝัน

กลับ
 • ค้นหากจาก: ภ | ผลการค้นหาทั้งหมด: 13
 • ภูเขา
 • ภูเขา

  ความฝัน: ภูเขา

  ความหมาย: หญิงชายใดฝันเห็น ภูเขา เป็นทิวขวางกั้นอยู่ข้างหน้า ทายว่างานที่คิดไว้จะมีอุปสรรค หรือมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายในหน้าที่ ถ้าฝันว่าได้ปีนป่าย ภูเขา ขึ้นที่สูง เดินขึ้น ภูเขา จะหมดเคราะห์ หรือได้รับข่าวดีจากญาติมิตร หรืองานการที่คิดสร้างไว้จะสำเร็จ

  เลขความฝัน: 99, 89, 296, 298, 889

  ปิด

 • ภาวนา
 • ภาวนา

  ความฝัน: ภาวนา

  ความหมาย: หญิงชายใดฝันว่า ได้นั่ง ภาวนา หรือไปพบพยัคฆ์ร้ายหรือสัตว์ร้ายในป่า แล้ว ภาวนา นึกถึงคุณพระรัตนตรัย ทายว่า จะหมดเคราะห์ หรืออาการเจ็บป่วยที่มีอยู่จะหาย ถ้าได้รับความตกใจหรือสะเทือนใจภายหลังจะได้ลาภ

  เลขความฝัน: 88, 68, 65, 665, 668

  ปิด

 • ภรรยา
 • ภรรยา

  ความฝัน: ภรรยา

  ความหมาย: ชายใดฝันว่า ได้แต่งงานหรือมี ภรรยา ตามตำราโบราณว่าให้เปลี่ยนหรือย้ายที่นอนเสียจะมีลาภจากเพศหญิง

  เลขความฝัน: 35, 36, 359, 255, 756

  ปิด

 • ภาชนะ
 • ภาชนะ

  ความฝัน: ภาชนะ

  ความหมาย: ฝันหรือได้จับต้อง ภาชนะ ที่เป็นแก้ว ทายว่า จะได้ลาภเล็กๆน้อยๆ หรือลาภลอย ถ้าฝันว่าได้จับต้อง ภาชนะ เป็นเหล็กแข็ง หรือหิน ทายว่า จะได้รับผลสำเร็จในหน้าที่การงาน ถ้าฝันว่าได้จับต้อง ภาชนะ ที่เป็นดินปั้นหรือดินเผา เช่น หม้อดิน หุงข้าว ทายว่า จะได้รับข่าวดีจากญาติมิตรทางไกล หรือในหน้าที่การงาน

  เลขความฝัน: 71, 72, 271, 272, 276

  ปิด

 • ภาพ
 • ภาพ

  ความฝัน: ภาพ

  ความหมาย: ฝันว่าเห็น ภาพ ตนเองเป็นเงาในกระจกหรือในน้ำ ทายว่าจะได้รับเคราะห์หรือเจ็บป่วยออดๆ แอดๆ แต่เมื่อพ้นเจ็บแล้วจะมีลาภ ถ้าฝันเห็น ภาพ ถ่ายของญาติมิตรหรือ ภาพ เขียนต่างๆ ทายว่า จะมีการเดินทางไกล ไม่ดีและไม่ร้ายนัก

  เลขความฝัน: 46, 47, 144, 146, 147

  ปิด

 • ภิกษุ
 • ภิกษุ

  ความฝัน: ภิกษุ

  ความหมาย: ฝันว่าได้เห็นพระภิกษุสงฆ์ หรือบวชเป็นพระภิกษุสงฆ์ ทายว่า จะหมดเคราะห์ และจะมีโชควาสนาสูง

  เลขความฝัน: 3 ,853 ,83

  ปิด

 • ภาษา
 • ภาษา

  ความฝัน: ภาษา

  ความหมาย: ฝันว่าได้คุยกับคนต่างชาติ ฟังภาษาไม่รู้เรื่อง ทายว่า จะมีอุปสรรคในหน้าที่การงานจะไม่สำเร็จ

  เลขความฝัน: ดวงไม่ดี ไม่ควรเสี่ยงโชค

  ปิด

 • ภัสดา(ผัว)
 • ภัสดา(ผัว)

  ความฝัน: ภัสดา(ผัว)

  ความหมาย: หญิงใดฝันว่าได้กอดจูบลูบคลำกับสามี ทำนายฝัน จะมีเคราะห์ จะทะเลาะเบาะแว้งภายในครอบครัว หรือบุตรบริวารจะนำความเดือดร้อนมาให้

  เลขความฝัน: ไม่ควรเสี่ยง

  ปิด

 • เภสัช
 • เภสัช

  ความฝัน: เภสัช

  ความหมาย: ฝันว่าดื่มยาแก้โรคของตนที่กำลังเป็นอยู่ ทำนายว่า จะมีเคราะห์ จะมีสุขภาพดีขึ้นแล้วมีโชคตามมาด้วย การค้าขาย หน้าที่การงานที่กำลังทำจะเจริญขึ้น

  เลขความฝัน: 85,93,96,440,584

  ปิด

 • ภูเขาไฟ
 • ภูเขาไฟ

  ความฝัน: ภูเขาไฟ

  ความหมาย: ฝันเห็นภูเขาไฟ ทำนายว่า จะมีเรื่องร้อนใจ มีคนทำให้เสียชื่อเสียง

  เลขความฝัน: -

  ปิด

 • ตึกถล่ม
 • ตึกถล่ม

  ความฝัน: ตึกถล่ม

  ความหมาย: ฝันเห็นภูเขา ถล่ม หรือตึกรามบ้านช่อง ถล่มทลาย ทายว่า งานที่ริเริ่มนั้นจะล้มเหลวหรือมีการโยกย้ายหน้าที่หรือเคหสถานที่อยู่ ถ้าฝันว่าตนเองอยู่ในตึกที่ ถล่ม นั้นด้วย ทายว่า จะหมดเคราะห์

  เลขความฝัน: 89 68 78 688 780

  ปิด

 • ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาอังกฤษ

  ความฝัน: ภาษาอังกฤษ

  ความหมาย: ฝันว่าได้คุยกับคนต่างชาติ ฟังภาษาไม่รู้เรื่อง ทายว่า จะมีอุปสรรคในหน้าที่การงานจะไม่สำเร็จ

  เลขความฝัน: ไม่ควรเสี่ยงโชค

  ปิด

 • ภาพตัวเอง
 • ภาพตัวเอง

  ความฝัน: ภาพตัวเอง

  ความหมาย: ฝันว่าเห็น ภาพ ตนเองเป็นเงาในกระจกหรือในน้ำ ทายว่าจะได้รับเคราะห์หรือเจ็บป่วยออดๆ แอดๆ แต่เมื่อพ้นเจ็บแล้วจะมีลาภ ถ้าฝันเห็น ภาพ ถ่ายของญาติมิตรหรือ ภาพ เขียนต่างๆ ทายว่า จะมีการเดินทางไกล ไม่ดีและไม่ร้ายนัก

  เลขความฝัน: 46 47 144 146 147

  ปิด